Eajra/ Idre

Kategorierna Bårjås/ Porjus, Eajra/ Idre och Giron/ Kiruna är kopplade till de olika matverkstäderna som hölls där.

Märgben – JirremhAv Slow Food SapmiMan kan peta innehållet ur de ihåliga benen med en pinne, koka dem tio minuter eller grilla över öppen eld. Märgben kan klyvas med kniv; rista först på längden, lägg knivbladet längs med benet och banka till med något hårt på bladet. Märgen ger kraftfull näring som passar den som ska arbeta hårt utomhus. Det har också använts som smör.