Styrelse

Slow Food Sápmi - styrelsen

Från vänster:
Fia Kaddik, Per-Erik Kuoljok ordförande, Ella-Karin Blind, Kristoffer Åström, Andreas Lindström, Janni Klemensson Jannok, Licelott Omma.

Per Eric Kuoljok
Ordförande
Andreas Lidström
Ledamot
Fia Kaddik
Ledamot
Ella-Karin Blind
Ledamot
Kristoffer Åström
Suppleant
Licelott Omma
Suppleant

Andra poster

Ylva Sarri
Valberedning
Ragnhild Nilsson
Valberedning
Viola Walkeapää
Revisor