Gott, Rent och Rättvist

Kvalitetsmärkningar – Gott, Rent och Rättvist – rättvis handel inom Sápmi 

Gott, Rent och Rättvist är ledorden för den internationella Slowfoodrörelsen. Det är begrepp som stämmer väl med samiska värderingar, det är grunden till att Slow Food Sápmi bildades 2009. Småskaligt mathantverk, ekoturism och hantverksprodukter är en trend som växer sig allt starkare. Människan och handen närvarar genom hela den naturliga processen, vilket ger unika produkter med smak, kvalitet och identitet som industrin inte kan leverera. Som konsument får du något som inte går att finna någon annanstans i världen. Tjänsterna och produkterna präglas av lokala råvaror, genuin kvalitet och personliga möten med människor som kan historien. I denna lilla guide finner du de samiska märkningarna som hjälper dig att hitta rätt.

Slow Food Sápmi premiering

Dessa restauranger erbjuder en helhetsupplevelse och serverar god och vällagad mat i gemytlig atmosfär med rätter som anknyter till de samiska och regionala mattraditionerna. De premieras av Slow Food Sápmi och smakerna kommer i övervägande grad från råvaror som är goda, rena och rättvisa.

Premierade restauranger

Sápmi Experience

Samiska turistföretagare har själva organiserat och formulerat sig för en hållbar besöksnäring genom Visit Sápmi. Företag godkända för Sápmi Experience har en kulturell och social förankring i samiska lokalsamhällen, den samiska värden är en förmedlare av samiska värderingar och levnadssätt. 

Renlycka

För att koppla ihop kvaliteten med naturbetet och den traditionella kunskapen i skötseln av renar i en arktisk miljö finns Renlycka. Det är ett kvalitetssigill som garanterar alla de viktiga faktorer som skapar ett kött av högsta kvalitet. De företag som är anslutna till Renlycka kvalitetssigill är samiska småskaliga renförädlingsföretag som hanterar köttet som en hantverksprodukt där kunskap finns om var renen har betat och där varje del i produktionskedjan fram till kund är noga kontrollerad. Renlyckas värdegrunder är; Ren smakupplevelse, Samiskt ursprung, Kvalitet och Omsorg om djur och natur. Sigillet ägs av Samernas Riksförbund. 

Företag med Renlycka-sigillet:

Duodjimärket

Tradition, möjlighet, samhörighet och utveckling binder ihop samisk slöjd, konsthantverk och matkultur. Samer med erfarenhet eller utbildning i sameslöjd får efter godkännande använda duodjimärket på sin slöjd. Det garanterar traditionell tillverkning eller modernare slöjdprodukter med traditionella material och metoder. Märket förvaltas av Sameslöjdstiftelsen, Det får inte användas för souvenirer utan bruksfunktion.

Sameslöjdstiftelsen