Om oss

​​Slow Food Sápmi

​Slow Food Sápmi bildades 2009 och omfattar samiska områden i Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Slow Foods ideologi om Ren, God och Rättvis mat passar väl in i samiska värdegrunder där naturens villkor och helhetssyn ska råda i livet, verksamheten och kulturen. Vi samarbetar med andra slowfoodorganisationer i Sverige, Norden och Slow Food International. Samarbetet med andra urfolk är starkt och naturligt genom Indigenous Terra Madre. Slow Food Sápmi företräder samiska matföretagare och samer intresserade av samisk mathållning och hållbar resursförbrukning. Vi är en aktiv part i frågor som rör den samiska maten och rätten att kunna producera sin egen mat, matsuveränitet. Våra medlemmar är också medlemmar i Slow Food International och medverkar globalt till en hållbar framtid. Medlemmarna bidrar till lokala utvecklingsinsatser, till att idéer sprids och de deltar i gastronomiska aktiviteter runt om i världen. Tillsammans gör vi skillnad.

Samisk matvision

Samisk matvision lyfter och dokumenterar det samiska köket. Manifestet har utvecklats av Slow Food Sápmi, Svenska Samernas Riksförbund och Samernas utbildningscenter på uppdrag av Sametinget. Tillsammans genomför vi lokala projekt till stöd för producenter och uppmuntrar restauranger och konsumenter att använda samiska, ekologiska och närproducerade varor. Sverige ska enligt regeringens vision Sverige – det nya matlandet, bli bäst i Europa på mat. Samiska mattraditioner nämns som en unik kulinarisk spjutspets. Matvisionen slår fast att maten är central för identiteten och en levande samisk kultur. Visionen utgår ifrån att naturens villkor, att årstider styr mattraditionerna och att det kräver varsamma relationer mellan människor, natur och djur. Den förespråkar att tillväxt ska ske med klimatsmart teknik, effektivt naturbruk och miljövänlig resursförbrukning. En grund för den samiska matens goda kvalitet är ren natur och en livskraftig och hållbar samisk livsmiljö, hantverksmässigt produktion och balans mellan vad naturen kan ge och vad den kan ta. Slow Food Sápmi har engagerat sig i den nationella livsmedelsstrategin, i Norrbottens livsmedelsstrategi och även i Västerbotten.

Slow Food International

Gott, rent och rättvist är Slow Foods ledord

Den icke-vinstdrivande gräsrotsrörelsen grundades i Italien 1989 av Carlo Petrini som en motvikt till snabbmatsfenomenet, mot stress och för att skapa intresse för hur matproduktion påverkar världens alla växter, djur och den egna hälsan. Vanliga människor och producenter engagerar sig tillsammans för sina lokalsamhällen, för rätten till god mat av bra kvalitet och för tron på en hållbar värld. Över 100 000 medlemmar spridda över 150 länder samlas i 1500 lokalföreningar, så kallade convivia, och i ett världsomspännande nätverk av matsamhällen.

Slow Food

Indigenous Terra Madre 

Slow Food Sápmi initierade och arrangerade 2011 den första urfolkskonferensen i Jokkmokk. På plats fanns 520 urfolksdelegater och observatörer från 37 länder. Slow Food stadgefäste 2012, sitt arbete för urfolkens rättigheter i hela världen. Det är ett ställningstagande som stärker Slow Food Sápmi i arbetet för rätten till land, vatten och egen matkultur, språk, identitet och matsuveränitet. Tillsammans med andra urfolk belyser vi hur mattraditioner och matproduktion styrs av naturens och årstidernas villkor. Den andra Indigenous Terra Madre konferensen arrangerades av ursprungsfolket i Meghalaya, nordöstra Indien under 2014.

Indigenous Terra Madre
Film från Jokkmokk 2011

Terra Madre  

Terra Madre har funnits sedan 2004 och är ett stort forum som är ett nätverk som samlar deltagare i hela livsmedelskedjan akademiker, kockar, konsumenter och ungdomsgrupper så att de kan gå samman för att förbättra livsmedelssystemet med målet att bevara den biologiska mångfalden. 

Terra Madre

Länkar

En livsmedelsstrategi för Sverige
Norrbottens livsmedelsstrategi
Nära mat i Norrbotten
Sametinget/Sámediggi
Svenska Samernas Riksförbund/Sámiid Riikkasearvi
Samernas utbildningscentrum/Sámij åhpadusguovdásj