Friskrivning

All information som tillhandahålls på denna webbplats tillhandahålls ”som det är” och ”som tillgängligt”.

Vi använder Google Translate för översättning av materialet på denna hemsida. Allt innehåll är skrivet på svenska och maskinöversätts sedan.

Detta kan innebära att översättningarna på denna hemsida inte alls stämmer. Vi kan inte hållas ansvariga på något sätt för anspråk, skador, förluster, kostnader eller skulder (inklusive, utan begränsning, några direkta eller indirekta skador för förlust av vinst, affärsavbrott eller förlust av information) som härrör från, direkt eller indirekt användning av eller oförmåga att använda denna webbplats eller några webbplatser som är länkade till den, eller från ditt beroende av informationen och materialet på denna webbplats, även om vi har underrättats om möjligheten till sådana skador i förväg.

Denna webbplats innehåller också länkar till andra webbplatser. Sådana länkar tillhandahålls som en informationstjänst för användare av denna webbplats. Eftersom vi inte har någon kontroll över tredjepartssajter, erkänner och godkänner användaren härmed att vi inte hålls ansvarigt för något innehåll eller material på sådana webbplatser.