Dokumentgijssá

Välkommen till vår dokumentgijssá!

I projektet Sámi food – threats and opportunities har vi studerat hot och möjligheter, vi har gått igenom dokument, drygt 90 av dessa finns i Dokumentgijssá. Dokumentbanken närmar sig maten ur ett socialantropologiskt och ekologiskt rättviseperspektiv. Innehållet hänger samman med matsuveränitet som är en av Slow Food Sápmis mest prioriterade frågor. Matsuveränitet gör anspråk på en process med sociala rörelser där människor organiserar produktionen utifrån lokala och kulturella traditioner. Dokumenten vi funnit antyder en obalans, mängden material om exploaterande industrier är stort i förhållande till vad man kan finna om de samiska näringarna. Generella möjligheter att ta fasta på finns i globala miljömål, dokument om matsuveränitet och i forskning. Genom dokumentbanken vill vi underlätta för andra som söker information för forskning eller utveckling.

Gijssá är det lulesamiska ordet för klövjekista. I gijssán fraktades förnödenheter och husgeråd på packrenen. Noađđegiisá/beassegiisá (nordsamiska), tjimkeme-gäjsä (sydsamiska).

Med stöd av Pawanka Fund – Indigenous Ways of Knowing and Learning la vi upp de första nittio dokumenten.

Tipsa oss gärna om du har förslag på innehåll att lägga till i dokumentbanken!

Bilden visar Pawanka Funds logotyp.

Sök och sortera

Genom att använda pilarna och sökfunktionen kan du sortera innehållet i bokstavs- och nummerordning eller söka på författare, utgivare, årtal eller annat.