Dokumentgijssá

Välkommen till vår dokumentgijssá!

I projektet Sámi food – threats and opportunities har vi studerat hot och möjligheter, vi har gått igenom dokument, drygt 90 av dessa finns i Dokumentgijssá. Dokumentbanken närmar sig maten ur ett socialantropologiskt och ekologiskt rättviseperspektiv. Innehållet hänger samman med matsuveränitet som är en av Slow Food Sápmis mest prioriterade frågor. Matsuveränitet gör anspråk på en process med sociala rörelser där människor organiserar produktionen utifrån lokala och kulturella traditioner. Dokumenten vi funnit antyder en obalans, mängden material om exploaterande industrier är stort i förhållande till vad man kan finna om de samiska näringarna. Generella möjligheter att ta fasta på finns i globala miljömål, dokument om matsuveränitet och i forskning. Genom dokumentbanken vill vi underlätta för andra som söker information för forskning eller utveckling.

Med stöd av Pawanka Fund - Indigenous Ways of Knowing and Learning la vi upp de första nittio dokumenten. Tipsa oss gärna om du har förslag på innehåll att lägga till i dokumentbanken.

Bilden visar Pawanka Funds logotyp.

Gijssá är det lulesamiska ordet för klövjekista. I gijssán fraktades förnödenheter och husgeråd på packrenen. Noađđegiisá/beassegiisá (nordsamiska), tjimkeme-gäjsä (sydsamiska).

Sök och sortera

Genom att använda pilarna och sökfunktionen kan du sortera innehållet i bokstavs- och nummerordning eller söka på författare, utgivare, årtal eller annat.

PDFTitelUtgivareÅr FörfattareTyp av material
Strategi för samisk hälsaSvenska Samernas Riksförbund2019Jenny Wiik Karlsson, förbundsjuristBroschyr
Hälsofrågor i SápmiSvenska Samernas Riksförbund2018Jenny Wiik Karlsson, förbundsjuristBroschyr
Slutrapport Renlycka 2013-2015Svenska Samernas Riksförbund2015Anders Blom, förbundsdirektörSlutrapport
Slutrapport Renlycka 2008-2011Svenska Samernas Riksförbund2013Jenny Wiik Karlsson, förbundsjuristSlutrapport
Rennäringslagen och jämställdhetSvenska Samernas Riksförbund2012Jenny Wiik Karlsson, förbundsjuristSammanfattning
Läget i Sápmi - Kartläggningar av samiskt näringslivSametinget2019WSP Sverige AB, Sirje PädamRapport
Sápmi - en näringsmässig resurs - Näringspolitisk strategiSametinget2019Sametingets näringsnämndNäringspolitisk strategi
Hälsopolitiskt handlingsprogramSametinget2019Hälso- äldre och idrottsnämndHälsopolitisk strategi
Behovsanalys av samiskt matföretagandeSametinget2017Ol-Johán SikkuUtredning
En samisk matvisionSametinget2012Sametinget, Svenska Samernas Riksförbund, Slow Food Sápmi, Samernas utbildningscentrumHandlingsprogram/matvision
Samisk mat - Exempel på mattraditioner som grund för det moderna samiska köketSametinget2010Gustaf JillkerRapport
Regeringens proposition 2016/17:104 - En livsmedelsstrategi för för Sverige - fler jobb och hållbar tillväxt i hela landetRegeringen2016Sven-Erik BuchtProposition
Proposition - En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landetNäringsdepartementet2016Sven-Erik BuchtKortversion proposition 2016/17:104
Sverige det nya matlandet - En studie av måluppfyllelse och effekter av hittills genomförda insatserLantbygdsdepartementet2013KontigoUtvärdering
Sveriges strategi för den arktiska regionenRegeringen2011UtrikesdepartementetStrategi
Regionalt Skogsprogram Norrbotten - RemissutgåvaLänsstyrelsen i Norrbottens län2020Länsstyrelsen i Norrbottens länProgram
Tyskland exportguide för livsmedelHushållningssällskapet2020Pelle JohanssonExportguide
Regional utvecklingsstrategi Norrbotten 2030Region Norrbotten2019Kenneth Backgård, Regionråd/KommunikationsavdelningenStrategi
Temaområde Mat från skogenSkogsprogrammet i Västerbottens län2019Länsstyrelsen Västerbotten, Skogsstyrelsen, Region VästerbottenRapport
Matintresserade nyfikna upptäckare - Globala resenärer som vill njuta av spännande måltidsupplevelserVisit Sweden2018Visit SwedenMålgruppsguide
Nära mat - klimatavtryck från norrbottnisk livsmedelsproduktionLänsstyrelsen i Norrbotten2017Elisabeth ÖbergRapport
Metod-PM Ren som indikator för Grön InfrastrukturNaturvårdsverket, Länsstyrelsen i Norrbotten2017MetriaRapport
EALLU: indigenous youth, Arctic change and food cultureInternational Centre for Reindeer Husbandry2017International Centre for Reindeer HusbandryRapport
En dag om Offentlig mat i Jokkmokk - Sikte mot livsmedelsupphandlingStrukturum i Jokkmokk2014Victoria HarneskDokumentation
Sällsynt delikatessWhite Guide, White Paper nr 22016Ann-Helen Meyer von Bremen, Gunnar RundgrenMagasin
Hållbart jordbruk Norrbotten – rapport från ett scenarioarbeteSveriges lantbruksuniversitet2016Elin Röös, Per Sandin och Carl BruniusRapport
Jämställdhet i Sápmi - Projekt Janoe.Svenska Samernas Riksförbund2007Cecilia Persson, Ella Carin BlindRapport
EALLU Technical Report, WRH & ICR, May 3, 2019International Centre for Reindeer Husbandry2019International Centre for Reindeer HusbandryRapport
Norrbottens livsmedelsstrategi Nära Mat PopulärversionNära Mat2016Smeder ord & tanke, Tina SmederStrategi
Unika möjligheter för livsmedelsproduktion i Norrbottens länLantbrukarnas Riksförbund2015Lars Jonasson och Sören Persson LRFRapport
Linking the Indigenous Sami People with Regional Development in SwedenOECD2019OECDRapport
Matematiskt tankesätt inom den samiska kulturenLuleå Tekniska universitet2007Ylva Jannok NuttiForskning
Sami lifestyle and health epidemiological studies from northern SwedenUmeå universitet2012Lena Maria NilssonForskning
Möjligheter för tillverkning av samisk ekologisk hundmatAnneli Päiviö2011Anneli PäiviöSlutrapport
Ursprungsfolkens suveränitet i SápmiSlow Food Sápmi2013India Reed BowersPopulärversion
FJÄLLFOKUS Populär kunskap från Fjällmistra Nr 27 Mars 2006Fjällmistra2006Anders EsselinPopulärversion
Renkött som del av måltid - En turistisk resurs för norra NorrlandUmeå universitet2013Joachim SundqvistForskning
Food Cultures in Sápmi - An interdisciplinary approach to the study of the heterogeneous cultural landscape of northern Fennoscandia AD 600–1900Stockholms universitet2020Markus FjellströmForskning
Föreskrifter om ändring i Sametingets föreskrifter (STFS 2007-4) om särskilt pristillägg på renkött;Sametinget2019SametingetLagstiftning
Utfall av produktionsmodell rovdjursförlusterSveriges lantbruksuniversitet2018Birgitta ÅhmanPopulärversion
Renhjord i kollaps - Produktivitet, kondition och renförluster i Njaarke samebySveriges lantbruksuniversitet2013Birgitta ÅhmanForskning
Hemställan om författningsändringar avseende förvaltningsverktyg för förekomst av stora rovdjur baserat på en toleransnivå för rennäringenSametinget2018SametingetLagstiftning
Beräkning av rovdjursförluster i rennäringen baserat på produktion Sveriges lantbruksuniversitet2017Birgitta ÅhmanForskning
Vindkraft och renar - En kunskapssammanställningNaturvårdsverket 2018Olav Strand, Jonathan E. Colman, Per Sandström, Anna Skarin, Jørn ThomassenRapport
Råd och rekommendationer vid utfodring av renarGård & Djurhälsan2015Ulrica Rockström, Birgitta ÅhmanPopulärversion
Rennäring och skogsbruk i samråd - Modell för att beräkna kostnader för samrådssituationenSveriges lantbruksuniversitet2015Camilla WidmarkPopulärversion
Rennäringsutredning inför ansökan om bearbetningskoncession samt miljötillstånd för dagbrott vid LiikavaaraBoliden2018Anders Forsgren, Marie Lindh,
Jenny Wik-Karlsson
Rapport
Renar och störningar mänsklig aktivitet och infrastrukturSveriges lantbruksuniversitet2014Anna Skarin, Birgitta Åhman, Per Sandström, Christian Nellmann, Lars RönnegårdPopulärversion
Spillningsinventering - En metodbeskrivning av datainsamling och analys för att studera renens habitatval i relation till vindkraftutbyggnaderNaturvårdsverket 2011Anna Skarin, Maria Hörnell WillebrandRapport
Branschriktlinjer för EU-godkända vilthanteringsanläggningarSvenskt viltkött2018Branschråd och styrelsePopulärversion
Riskanalys - Av påverkan på renskötseln. I samband med regeringsuppdrag M2012/2959/Nm. Uppdrag om bevarande av genetiskt viktig vargNaturvårdsverket2013NaturvårdsverketRapport
Hantering av slaktren - Inverkan på köttets kvalitetSveriges lantbruksuniversitet1996Eva Wiklund, Gunnar MalmforsPopulärversion
Challenging Adaptability - Analysing the Governance of Reindeer Husbandry in SwedenUmeå universitet2014Anette LöfForskning
Att vara matproducent i Jokkmokks kommunOregon State University2016Amanda GreenForskning
Kumulativa effekter av
exploateringar på renskötseln - Vad behöver göras inom tillståndsprocesser
Naturvårdsverket2016Rasmus Kløcker Larsen, Kaisa Raitio, Per Sandström, Anna Skarin, Marita Stinnerbom, Jenny Wiik-Karlsson, Carl Österlin, Yann BuhotPopulärversion
Renskötsel och klimatförändring - Risker, sårbarhet och anpassnings- möjligheter i Vilhelmina norra samebyUmeå universitet2012Annette Löf, Per Sandström, Karin Baer, Marita Stinnerbom, Camilla SandströmPopulärversion
Klimatanpassning - Handlingsplan för samiska näringar och samisk kulturSametinget2017SametingetHandlingsplan
Sektorprogram livsmedel i Jokkmokks kommunStrukturum 2014StrukturumProgram
Klimatstrategi - Sametingets politiska ställningstagandeSametinget2018SametingetStrategi
Turism på annans mark - Om god samverkan mellan naturturismföretag och markägareNaturturistföretagen2020NaturturistföretagenPopulärversion
Samisk kost som hälsofaktor? Nordisk nutrition2016Lena Maria NilssonForskning
Säker tillgång till mat och vatten prioriterad fråga för ArktisLäkartidningen2013Birgitta Evengård, Lena Nilsson, Gia DestouniForskning
Aboriginal food security in the Arctic – a Utopia or a matter of attitude?EurSafe News2015Lena Maria NilssonForskning
Food, Nutrition, and Health in Sápmi Chapter 7Umeå universitet2018Lena Maria NilssonForskning
Sami lifestyle and health - epidemiological studies from northern SwedenUmeå universitet2012Lena Maria NilssonForskning
De svenska miljömålen - En introduktionNaturvårdsverket2018NaturvårdsverketPopulärversion
Miljömålsrådets gemensamma åtgärdslista Årsrapport 2020Naturvårdsverket2020MiljömålsrådetRapport
Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet bland renskötare i svenska SápmiSveriges lantbruksuniversitet2019Christina Lunner Kolstrup, Lillian Lavesson,Mozhgan ZachrisonForskning
‎Food Sovereignty NowEuropean Coordination Via Campesina2018European Coordination Via CampesinaPopulärversion
RenbruksplanSametinget2020SametingetPopulärversion
Introduktion till RenbruksplanSametinget2020SametingetPopulärversion
Uppdrag att genomföra åtgärder under 2020–2025 inom ramen för livsmedelsstrateginNäringsdepartementet2019Jennie NilssonRegeringsbeslut
Strategi för Sveriges nationella skogsprogramRegeringskansliet2018Sven-Erik BuchtStrategi
Den samiska mattraditionen, matvanor och livsmedelsvalUmeå universitet2015Ida HedmanForskning