Fisk

Kategorierna Bårjås/ Porjus, Eajra/ Idre och Giron/ Kiruna är kopplade till de olika matverkstäderna som hölls där.

Inlagd sik med citrusAv Kristoffer ÅströmOöppnad burk håller flera månader i kyl. Öppnad burk 2-3 veckor