Kommunikation som en väg mot affärsmålen

Matkommunikation som förändrar Sápmi är namnet på ett material som Slow Food Sápmi har tagit fram om matkommunikation i syfte att stötta dem som arbetar med samisk mat. Fyra manualer finns på Slow Food Sápmis hemsida från 31 mars. De är indelade i teman, innehåller fördjupningsdokument och förklarande filmer.

– Vi vill lyfta fram kommunikation som ett verktyg mot affärsmålen. Materialet är helt digitalt, det har en samisk utgångspunkt och fokuserar på mat, säger Victoria Harnesk, kommunikatör och projektledare på Slow Food Sápmi.

Klicka här för att komma till manualerna.

MANUALERNA

Produkter och försäljning

Här får du råd om att utveckla och sälja produkter

Presentera rätter och råvaror

Här får du veta hur du kan presentera maten

Planerad kommunikation

Här får du reda på hur du effektiviserar din marknadsföring

Kreativa kundrelationer och sociala media

Här utgår vi från kreativa verktyg

Fördjupningsdokumenten är skapade i Google Dokument som enkelt kan öppnas var man än är. Kopiera text och ändra teckensnitt efter eget tycke och smak. Välj det du är intresserad av just nu.

OM SLOW FOOD SÁPMI OCH PROJEKTET

Slow Food Sápmi är en bransch- och gräsrotsorganisation för samisk mat. Projektet Food communication in Sápmi är finansierat av Pawanka Fund – Indigenous Ways of Knowing and Learning. Det har resulterat i fyra manualer med tjugo fördjupningsdokument och åtta filmer som berättar om matkommunikation. Projektteamet har även samlat kunskap om vad som behövs utöver verktyg för en planerad kommunikation. Materialet är utarbetat av och i samarbete med personer med kompetens med koppling till marknadsföring, lagar kring varumärken och livsmedelslagstiftning. Till projektet har en referensgrupp bestående av tre entreprenörer med djupa rötter i matsápmi kopplats. Projektledare Victoria Harnesk, projektmedarbetare Annelise Harnesk och William Älgebrink.

PRESSKONTAKT OCH BILDER

Victoria Harnesk, projektledare och kommunikatör, Slow Food Sápmi, 070-223 56 10, vharnesk@gmail.com, hemsida www.slowfoodsapmi.com

Välkommen till vår dokumentgijssá!

I projektet Sámi food – threats and opportunities har vi studerat hot och möjligheter, vi har gått igenom dokument, drygt 90 av dessa finns i Dokumentgijssá. Dokumentbanken närmar sig maten ur ett socialantropologiskt och ekologiskt rättviseperspektiv. Innehållet hänger samman med matsuveränitet som är en av Slow Food Sápmis mest prioriterade frågor. Matsuveränitet gör anspråk på en process med sociala rörelser där människor organiserar produktionen utifrån lokala och kulturella traditioner. Dokumenten vi funnit antyder en obalans, mängden material om exploaterande industrier är stort i förhållande till vad man kan finna om de samiska näringarna. Generella möjligheter att ta fasta på finns i globala miljömål, dokument om matsuveränitet och i forskning. Genom dokumentbanken vill vi underlätta för andra som söker information för forskning eller utveckling.

Klicka här för att komma till dokumentbanken.

Slow Food Sápmi i Enterprise Magazine

“Det samiska köket med sina mångtusenåriga traditioner har tagit steget in i finrummet för att stanna där. Slow Food Sápmi är branschorganisationen som på gräsrotsnivå lyfter traditionell matkultur och bidrar till en ren och rättvis matproduktion. Målet är att öka sysselsättningsgraden och skapa intressanta och hållbara matregioner i Sápmi.”

Läs hela artikeln här.