Projekt: Utveckling av samisk livsmedelsproduktion mot offentliga kök

De samiska företagen inom livsmedelsproduktion för att utveckla deras erbjudanden till de offentliga köken.
Centrala aktiviteter i projektet kommer att vara att arbeta med olika metoder för produktutveckling i syfte att möte uttalade behov från offentliga kök. Det handlar både om att ta reda på kundernas behov och fram för allt testa olika kreativa metoder för att ta fram produkter som passar i systemen i offentliga kök. Projektet kommer även att trycka på möjligheterna att ta tillvara så mycket som möjligt av råvarorna, för att öka lönsamheten. Projektet kommer att anordna träffar där samiska matföretagare och personal i offentliga kök får träffas och utbyta kunskaper och erfarenheter samt diskutera olika möjligheter till hur man kan få till mer samisk mat i de offentliga köken. Det finns ett stort behov av att öka kunskapen om varandras villkor.
Inom projektet planerar vi att genomföra utbildning om offentlig upphandling och hur man kan bli leverantör till offentliga kök. En viktig fråga är även att undersöka olika distributionsmöjligheter utifrån miljö- och klimatpåverkan.
Projektet kommer även att bidra till att hålla i nätverk med företagare inom livsmedelskedjan eftersom möjligheterna till att leverera till offentliga kök kan ökas om man är fler företag som samarbetar. Projektet kommer även att anordna utbildning och ge stöd i metoder för affärsutveckling. Det kommer att ske genom bland annat genom kunskapshöjande insatser om paketering, profilering och marknadsföring.

Projektet är finansierat av Jordbruksverket och Region Jämtland Härjedalen pågar fram till 2022-12-31

Medfinansiärer: Är kommuner som deltar i projektet Åre, Storuman, Stockholm, Älvdalen, Krokom, Härjedalen, Lycksele, Åsele, Dorotea, Berg, Arvidsjaur, Sundsvall, Strömsund och Östersund

Nuläget:
Pga. av den rådande pandemin så är uppstarten av projektet försenat, och nu är ambitionen att dra igång det enl. planerat upplägg. Vi kommer att förhållas oss till efter rådande restriktioner som gäller.

Planera in i era kalendrar ett digitalt informationsmöte den 31/8-21 mellan 14.00-15.00

Buerie heelsegujmie!
Ann jih Preethi

Trevlig sommar på er alla, vi ses till hösten!

Kontakt:
Projektledare Ann Sparrock
070-3210370 eller ann.sparrock@torsta.se
Projektmedarbetare Preethi Huczkowski
070-293 72 91 eller preethi.huczkowski@torsta.se

Projekt samisk livsmedelsproduktion, pdf

torsta.se

Slow Food Sapmi