Filmen Golleguolli

Som en del i Projektet Golleguolli producerades filmen Projektet Golleguolli. Här har du möjligheten att se filmen (på YouTube finns en sammanfattning av filmen på Nordsamiska).

Slow Food Sapmi