Recept

Kategorierna Bårjås/ Porjus, Eajra/ Idre och Giron/ Kiruna är kopplade till de olika matverkstäderna som hölls där.

<img alt='' src='https://www.slowfoodsapmi.com/wp-content/uploads/2020/03/Ann-Sparrok-150x150.jpg' srcset='https://www.slowfoodsapmi.com/wp-content/uploads/2020/03/Ann-Sparrok-150x150.jpg 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' loading='lazy' decoding='async'/>Recept av Ann Sparrok
Visa alla recept