”Smaka på Sápmi”, bilaga i DN

Bilaga utgiven i samarbete mellan Slow Food Sápmi, Sametinget och andra samiska aktörer i januari år 2014.

Se den i sin helhet här.

Slow Food Sapmi