Workshop 7 juni: En vision för samisk mat i de nordligaste regionerna

Sveriges lantbruksuniversitet bjuder in till Workshop den 7 juni 09.00 – 12.00

Den nationella livsmedelsstrategi, som gäller fram till år 2030, fokuserar på tre strategiska områden: regler och villkor, konsument och marknad, samt kunskap och innovation. Det övergripande målet för livsmedelsstrategin ska vara en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i hela landet. Hur olika regioner arbetar med sina regionala livsmedelsstrategier ser olika ut, men handlar i stora drag om hur man på regional nivå kan arbeta för att bidra till uppfyllandet av den nationella livsmedelsstrategin. Samiska aktörer önskar vara aktivt involverade i de regioner som finns inom Sápmi. En tydligare integrering av samisk matkultur i de regionala strategierna skulle kunna medföra en stärkt lokal försörjningsförmåga och stärkt lokal ekonomi. Hur skulle man kunna komma dit?

Syftet med workshopen är att främja dialog kring samisk mat i de nordligaste regionerna och vägen framåt för fortsatt samarbete. Workshopen är uppdelad i tre block; samisk mat i de fyra nordligaste regionernas livsmedelsstrategier, visioner för samisk mat i de nordligaste regionerna, samt hur vi tillsammans kan arbeta framåt.

Workshopen hålls inom ramen för projektet An indigenous food system in transition finansierat av Future Food.

Du hittar hela inbjudan och programmet i denna PDF

Läs mer om projektet An indigenous food system in transition på SLUs hemsida (https://www.slu.se/institutioner/stad-land/forskning/Landsbygdsutveckling/pagaende-projekt/renskotsel-och-traditionella-livsmedelssystem-i-forandring/)

Anmälan

Anmäl dig till workshopen via denna länk https://slu-se.zoom.us/meeting/register/u5Ylcu6hrzMsGtSEmvjlO2uVt7oznMEWHXHw

 

Slow Food Sapmi