Välkommen till vår dokumentgijssá!

I projektet Sámi food – threats and opportunities har vi studerat hot och möjligheter, vi har gått igenom dokument, drygt 90 av dessa finns i Dokumentgijssá. Dokumentbanken närmar sig maten ur ett socialantropologiskt och ekologiskt rättviseperspektiv. Innehållet hänger samman med matsuveränitet som är en av Slow Food Sápmis mest prioriterade frågor. Matsuveränitet gör anspråk på en process med sociala rörelser där människor organiserar produktionen utifrån lokala och kulturella traditioner. Dokumenten vi funnit antyder en obalans, mängden material om exploaterande industrier är stort i förhållande till vad man kan finna om de samiska näringarna. Generella möjligheter att ta fasta på finns i globala miljömål, dokument om matsuveränitet och i forskning. Genom dokumentbanken vill vi underlätta för andra som söker information för forskning eller utveckling.

Klicka här för att komma till dokumentbanken.

Slow Food Sapmi