Samisk mat i Västerbottens livsmedelsstrategi

Samisk mat i Västerbottens livsmedelsstrategi 2020-2030 av Isak Falk-Eliasson, Uppsala: SLU, Institutionen för stad och land.

Denna uppsats undersöker i vilken omfattning processen och resultatet av framtagandet av Västerbottens livsmedelsstrategi 2020-2030 inkluderat samiska aktörer och intressen.

Ladda ner PDF Samisk mat i Västerbottens livsmedelsstrategi

Du hittar mer information på https://stud.epsilon.slu.se/17067/

Slow Food Sapmi