Recept

Kategorierna Bårjås/ Porjus, Eajra/ Idre och Giron/ Kiruna är kopplade till de olika matverkstäderna som hölls där.

<img alt='' src='https://secure.gravatar.com/avatar/ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536?s=150&d=mm&r=gforcedefault=1' srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536?s=150&d=mm&r=gforcedefault=1 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' loading='lazy' decoding='async'/>Recept av Elli Karin Pavval
Visa alla recept