Rapport från Slow Food Internationella Congress

Slow Food International Congress i Kina avslutades framgångsrikt och ursprungsbefolkningen tog ett steg längre in i slow food-rörelsen. Frågor som togs upp på kongressen var bland annat hur Slow Food skulle organiseras och finansieras i framtiden. Naturligtvis diskuterades även frågor som t.ex. klimatförändringar, biologisk mångfald och att vi kan påverka detta genom aktiva val av vad vi äter. Vidare diskuterades plast i vårt ekosystem och hur det hotar vår mat och hälsa.

Läs hela rapporten här.

Slow Food Sapmi