Árbediehtu eller innovation

Árbediehtu eller innovation : ett urfolksperspektiv på Norrbottens livsmedelsstrategi av Robin Eriksson, Uppsala: SLU, Institutionen för stad och land.

Det här är en undersökning av samiskt deltagande i processen att ta fram en regional
livsmedelsstrategi för Norrbotten. Frågeställningarna är utformade i dialog med samiska aktörer.

Ladda ner PDF Árbediehtu eller innovation

Du hittar mer information på https://stud.epsilon.slu.se/17062/

Slow Food Sapmi