Förstudie Vårt gemensamma matkulturarv i Sápmi
Vill du utvecklas som/till entreprenör? Läs mer och gör en intresseanmälan (Intresseanmälan och avsiktsförklaring i word) till våra Aktivitetspaket senast 10 augusti 2017 så ökar chanserna att vi kan starta upp projektet Árbi 2018.

Förstudien genomförs i samarbete med Sijti Jarnge och finansieras av Sametinget och Interreg Nord. Projektledare Victoria Harnesk, 070-223 56 10.

Njalle rihpestibie - Mat i Syd (avslutat)

Ett matprojekt som tar sin utgångspunkt i den sydsamiska traditionella mathantverket. Det sydsamiska området begränsas i Sverige till Västerbottens länsgräns i norr genom Jämtlands län ner till området Idre nya sameby i Dalarnas län. I Norge sträcker sig området från Nordlandfylke i norr genom Nord- och Sör-Tröndelag och ner till Elgå reinbeitedistrikt i Hedmark fylke i söder.
 [läs mer]

Avslutade projekt

Luonddu Biebmu/Naturens Mat (avslutat)

Ur projektplanen: Den samiska maten är central för den samiska identiteten och för en levande samisk kultur. Naturens villkor och årstider styr utvecklingen av mattraditionerna. Det är gemensamt för urfolk över hela världen och en källa till inspiration och hållbar utveckling.

[läs mer]