Projektmaterial

 • ​Kvalitetssigillet tydliggör den samiska kulturens 
 • samhörighet med renen och renköttet.

 • Värdegrunden för kvalitetssigillet Renlycka

 • Ny informationsbroschyr om vad Renlycka står för.

 • Information på engelska

 • Information från Livsmedelsverket: "Exportera livsmedel"

Projektets syfte är:

 • Att utveckla en branschorganisation för renköttsbranschen gemensamt med förädlingsföretagen och SSR som företrädare för renägarna.
 • Att vidareutveckla och etablera kvalitetssigillet RENLYCKA i samband med branschorganiseringen.
 • Att påbörja en implementering av kvalitetsfrågorna inklusive ursprungsmärkning som genomsyrar hela värdekedjan från primärnäringen genom slakt och förädling till marknaden.
 • Att arbeta med produktutveckling tillsammans med förädlingsföretagen.
 • Att initiera kompetensutveckling inom slakt- och förädling samt produktutveckling, produktionsutveckling, affärsutveckling samt marknadsföring.
 • Att marknadsföra renkött samt fortsätta utvecklingen av marknadsföringskonceptet Renpremiär.
 • Att utarbeta ett skydd av traditionella produkter för ansökan om skyddad ursprungsbeteckning(SUB), Skyddad geografisk beteckning(SGB) eller Garanterad traditionell specialitet(GTS) via EU-kommissionen.
 • Att vidareutveckla samarbetet med Slow Food för att stärka renköttets profil som högkvalitativ hantverksproducerad naturprodukt.

Projektnytt