Biebmoráidu - den rullande matrajden

Var med!
I mars är vår food truck på turné. Prata med din lokala samordnare och var med i planeringen. Med oss har vi Sápmis bästa kockar och lokala traditionsbärare. Vid varje stopp hålls workshops och aktiviteter på utvalda teman, och vi skapar webbinarier. Vi riktar oss till dig som är producent, vidareförädlare eller intresserad av att börja med mathantverk, gärna ung i ålder eller sinne. Hör av dig!

Vi kan hjälpa till med att
• Utveckla storytelling och koncept.
• Dokumentera traditionella recept.
• Genomföra intervjuer om lokala traditioner.
• Göra passande kringaktiviteter.
• Bjuda in lokala restauranger, entreprenörer och butiker
• Genomföra matverkstäder med inriktning på traditionell samisk mat och nya matprodukter.

Lokala samordnare
Ann Sparrok, Jämtland, 070-688 09 80
Sara Svonni, Västerbotten, 070-622 20 14
Ylva Sarri, Norrbotten, 070-663 32 62

Våra samiska kockar
Kristoffer Åström demonstrerar och tillagar traditionell mat och ger råd om vidareutveckling av produkter. Med finns också vår chaufför Niklas Granlund, utan honom tar vi oss ingenstans.


Nätverksgrupper
Nätverken ska fungera som en plats för erfarenhetsutbyte och samverkan mellan företagare för att ta fram rätter, tjänster och produkter som efterfrågas på marknaden. Vi ska även bygga nät- verk med lokala och regionala inköpare av livsmedel. Vi utvecklas tillsammans i ett samiskt sammanhang.

Webbinarier
I samarbete med Sensus studieförbund dokumenterar vi aktiviteter- na genom videos som blir till webbinarium som du och andra kan titta på om och om igen. På så sätt bidrar vi till att utveckla och öka kännedomen om samisk mat.


Projektledare
Anneli Jonsson, 070-650 97 93, info@slowfoodsapmi.com

Projektmedarbetare
Ellacarin Blind, 070-362 04 78, ellacarin@sapmi.se

Victoria Harnesk, 070-223 56 10, vharnesk@gmail.com

Projektägare och projektperiod
Slow Food Sápmi. Biebmoráidu genomförs i samarbete med Svenska Samernas Riksförbund och Sensus studieförbund. Finansiärer Sametinget och Landsbygdsprogrammet 2014-2020. Projektet pågår 2018 - nov 2019.

Pågående projekt