Pågående projekt

Jorri biebmoráidu - den rullande matrajden

Nu startar vi upp projektet Jorri biebmoráidu. Under ett år ska
vår Food Truck besöka samiska orter runt om i hela Sápmi för att bygga nätverk och öka intresset för småskalig förädling av samisk mat. Vid varje stopp genomförs workshops och andra aktiviteter, dessutom skapar vi webbinarier för dig som inte är på plats eller vill uppleva aktiviteterna om och om igen.

Vad vill du göra!?

Berätta varför vi ska komma till din ort och när, senast sommaren 2019, så kanske den rullande matrajden dyker upp nära dig.

Vi kan hjälpa till med att

• Utveckla storytelling och koncept.
• Dokumentera traditionella recept.
• Genomföra intervjuer om lokala traditioner.
• Göra passande kringaktiviteter.
• Bjuda in lokala restauranger, entreprenörer och butiker • Genomföra matverkstäder med inriktning på traditionell samisk mat och nya matprodukter.


Våra samiska kockar

• Demonstrerar och tillagar traditionell mat

• Ger råd om vidareutveckling av produkter

Nätverksgrupper

Nätverken ska fungera som en plats för erfarenhetsutbyte och samverkan mellan företagare för att ta fram rätter, tjänster och produkter som efterfrågas på marknaden. Vi ska även bygga nät- verk med lokala och regionala inköpare av livsmedel. Vi utvecklas tillsammans i ett samiskt sammanhang.

Webbinarier

I samarbete med Sensus studieförbund dokumenterar vi aktiviteter- na genom videos som blir till webbinarium som du och andra kan titta på om och om igen. På så sätt bidrar vi till att utveckla och öka kännedomen om samisk mat.

Blodmat och buljong på Jokkmokks marknad

Vi arbetar bland annat vidare med råvaror som samiska producen- ter i tidigare projekt har viljat få ut mer av. Blod är en råvara där man kan minska svinnet och omsätta mer. Vi vill redan nu upp- märksamma er på att vi därför kommer att satsa på utveckling av blodprodukter under Jokkmokks vintermarknad. Vintermarknadens tema är ”Värme i kylan” vilket leder tanken till buljong, ännu en produkt med möjligheter. Samla på dig blod och ben och var med.


Var med du också!

Vi söker dig som är producent, vidareförädlare eller intresserad av att börja med mathantverk, gärna ung i ålder eller sinne. Hör av dig.

Projektledare

Anneli Jonsson, 070-650 97 93, info@slowfoodsapmi.com

Projektmedarbetare

EllaCarin Blind, 070-362 04 78, ellacarin@sapmi.se

Victoria Harnesk, 070-223 56 10, vharnesk@gmail.com

Projektägare

Slow Food Sápmi

Jorri biebmoráidu genomförs i samarbete med Svenska samernas riksförbund och Sensus studieförbund. Finansiärer Sametinget och Landsbygdsprogrammet 2014-2020.


Projektperiod

Projektet pågår 2018 - 2019.