​Samisk matvision

Samisk matvision lyfter och dokumenterar det samiska köket. Manifestet har utvecklats av Slow Food Sápmi, Svenska Samernas Riksförbund och Samernas utbildningscenter på uppdrag av Sametinget. Tillsammans genomför de lokala projekt till stöd för producenter och uppmuntrar restauranger och konsumenter att använda samiska ekologiska och närproducerade varor. Målet är att Sverige ska enligt regeringens vision Sverige – det nya matlandet, bli bäst i Europa på mat. Samiska mattraditioner nämns som en unik kulinarisk spjutspets. Matvisionen slår fast att maten är central för identiteten och en levande samisk kultur. Visionen utgår ifrån att naturens villkor och årstider styr mattraditionerna och att det kräver varsamma relationer mellan människor, natur och djur. Den förespråkar att tillväxt ska ske med klimatsmart teknik, effektivt naturbruk och miljövänlig resursförbrukning. En grund för den samiska matens goda kvalitet är ren natur och en livskraftig och hållbar samisk livsmiljö, hantverksmässigt produktion och balans mellan vad naturen kan ge och vad den kan ta. Läs mer på: www.sametinget.se

​​Slow Food Sápmi

Slow Food Sápmi (SFS), är en organisation som omfattar de samiska områdena i Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Slow Food Sápmi bildades 2009 eftersom Slow Foods ideologi om Ren, God och Rättvis mat passar väl in i samisk ideologi där naturens villkor och helhetssyn ska råda i livet, verksamheten och kulturen. SFS samarbetar med Slow Food i Sverige, Slow Food Norden och Slow Food International och har ett starkt naturligt samarbete med urfolk genom Indigenous Terra Madre. SFS Sápmi är en organisation som företräder samiska matföretagare och samer intresserade av samisk mathållning liksom hållbar resursförbrukning. SFS är även en viktig part i frågor som rör den samiska maten och rätten till att kunna producera sin egen mat. Som medlem i SFS blir du också medlem i den internationella Slow Food rörelsen, där du medverkar till en hållbar framtid. Genom ditt medlemskap stödjer du arbetet främst lokalt och bidrartill utvecklingsinsatser, att idéer sprids och deltar i gastronomiska aktiviteter. ”Tillsammans”– är ledordet för att skapa förändringar. Läs mer på:

OM Slow Food 

Gott, rent och rättvist är Slow Foods ledord
Den icke-vinstdrivande gräsrotsrörelsen grundades i Italien 1989 av Carlo Petrini som en motvikt till snabbmatsfenomenet, mot stress och för att skapa intresse för hur matproduktion påverkar världens alla växter, djur och den egna hälsan. Vanliga människor och producenter engagerar sig tillsammans för sina lokalsamhällen, för rätten till god mat av bra kvalitet och för tron på en hållbar värld. Över 100 000 medlemmar spridda över 150 länder samlas i 1500 lokalföreningar, så kallade convivia, och i ett världsomspännande nätverk av matsamhällen.

Läs mer på: www.slowfood.com och www.terramadre.org

Om Slow Food Sápmi