Sigillet Renlycka

Kvalitetsfrågorna inom renköttsbranschen är oerhört viktiga med tanke på produktens profil som hantverksmässigt naturproducerad med djupa traditioner och med den etniska kopplingen till naturfolket samerna. En kvalitetsstrategi är därför under utarbetande med ursprungsmärkning och kvalitetssigillet Renlycka som bas, som följer produkten från den levande renen, dess skötsel och en högkvalitativ förädling ända fram till kunden. Detta underlag ska också användas för ytterligare utvecklingsåtgärder inom den praktiska renskötseln och förädlingsverksamheten.

Renlycka provlanserads under hösten 2007 på olika evenemang och matmässor, vilket gav en positiv respons från både konsumenter, detaljhandel och grossister.

Kvalitetssiggilet