©Slow Food Sápmi/Bianca Brandon-Cox

Duodjimärket

Samer med erfarenhet eller utbildning i sameslöjd får efter godkännande använda duodjimärket. Det garanterar traditionell tillverkning eller modernare produktermed traditionella material och metoder. Märket förvaltas av  sameslöjdstiftelsen, Det får inte  användas för souvenirer utan bruksfunktion.

www.sameslojdstiftelsen.com

Renlycka

För att koppla ihop kvaliteten med naturbetet och den traditionella kunskapen i skötseln av renar i en arktisk miljö finns Renlycka, ett kvalitetssigill som garanterar alla de viktiga faktorer som skapar ett kött av högsta kvalitet. De företag som är anslutna till Renlycka kvalitetssigill är samiska småskaliga renförädlingsföretag som hanterar köttet som en hantverksprodukt där kunskap finns om var renen har betat och där varje del i produktionskedjan fram till kund är noga kontrollerad. Renlyckas värdegrunder är; Ren smakupplevelse, Samiskt ursprung, Kvalitet och Omsorg om djur och natur. Sigillet ägs av Samernas Riksförbund. 

www.renlycka.se 

Sápmi Experience

Samiska turistföretagare har själva organiserat och formulerat sig för en hållbar besöksnäring genom Visit Sápmi. Företag godkända för Sápmi Experience har en kulturell och social förankring i samiska lokalsamhällen, den samiska värden är en förmedlare av samiska värderingar och levnadssätt. 

www.visitsapmi.com

Slow Food Sápmi premiering

Småskaligt mathantverk, ekoturism och hantverksprodukter är en trend som växer sig allt starkare. Människan och handen närvarar genom hela den naturliga processen, vilket ger unika produkter med smak, kvalitet och identitet som industrin inte kan leverera. Som konsument får du något som inte går att finna någon annanstans i världen. Tjänsterna och produkterna bygger som regel på lokala råvaror, genuin kvalitet och personliga möten med människor som kan historien. I denna lilla guide finner du de samiska märkningarna som hjälper dig att hitta rätt. 

Gott, rent och rättvist

KVALITETSMÄRKNINGAR – GOTT, RENT och RÄTTVIST - RÄTTVIS HANDEL I SÁPMI 

Småskaligt mathantverk, ekoturism och hantverksprodukter är en trend som växer sig allt starkare. Människan och handen närvarar genom hela den naturliga processen, vilket ger unika produkter med smak, kvalitet och identitet som industrin inte kan leverera. Som konsument får du något som inte går att finna någon annanstans i världen. Tjänsterna och produkterna bygger som regel på lokala råvaror, genuin kvalitet och personliga möten med människor som kan historien. I denna lilla guide finner du de samiska märkningarna som hjälper dig att hitta rätt.