Enskilda Gåvor

Slow Food Sápmi är en ideell förening som endast uppbär ett verksamhetsstöd på 66.000 kronor. Vår verksamhet är helt beroende av medlemsintäkter och projektstöd för de aktiviteter vi genomför. Vi tar tacksamt emot gåvor på Plusgiro 50 78 09-2 (från utlandet IBAN: SE95 9500 0099 6018 0507 8092. BIC: NDEASESS) märk insättningen GÅVA eller GIFT. Du kan även använda PayPal-knappen nedan.
Vill du bidra till ett större projekt vänligen kontakta styrelsen.